Jaaroverzicht 2017

Er wordt weer volop op lost geknald (met ook helaas de eerste autobranden weer) in de wijk en ook de oliebollen vinden weer gretig aftrek op de verschillende afhaalplekken. Tijd dus om terug te kijken naar wat er allemaal weer gebeurd is in Zuilen in 2017. Een terugblik welk nooit volledig is (bij voorbaat excuses) en altijd gekleurd, mogelijk niet geheel chronologisch maar wel geïnspireerd door alle initiatieven die er waren dit jaar. Initiatieven waar we inmiddels ook al ruim 5 jaar lang verslag van mogen doen.

Nieuws uit de wijk op Zo is Zuilen wordt veel gedeeld en gelezen. Ook dit jaar nam het aantal volgers op Zo is Zuilen (facebook bijna 2500 en twitter ruim 1800), lezers en kijkers (jawel we zitten inmiddels ook op Instagram) weer toe.  Goed nieuws daarbij is dat bewoners steeds zelf meer nieuws en verhalen aanleveren. 

Bewoners en activiteiten
Het jaar leek in mineur te eindigen omdat het (bijna) laatste nieuws was dat het Antje Drijver Paviljoen gaat sluiten. Dat zou echter geen recht doen aan alle bewonersinitiatieven die dit jaar zich voor de wijk hebben ingezet en volop actief zijn geweest en blijven.

Speeltuin de Watergeus en bewonersactiviteiten Zuilen lieten bijvoorbeeld regelmatig van zich horen en ook in het SEB gebouw was van alles te doen. Vooral de Dame, die er tegen de eenzaamheid lustig op los breide, en Oog voor Utrecht  waren actief met activiteiten voor ouderen in de wijk. Een nieuw ander waardevol initiatief is dat van de King Arthur Groep voor jonge mensen met dementie.

Bouwen
Ondanks dat er de afgelopen jaren al veel gebouwd en gerenoveerd is blijken er nog steeds plekken te zijn waar woningbouw plaatsvindt. Na jaren vertraging zijn de bouw van de Van der Marckhof en nieuwbouw aan de Vecht van start gegaan. Zorgen over het beschikbaar blijven van betaalbare (huur) woningen zijn echter steeds meer te horen in de wijk waarbij gelukkig de renovatie van sociale woningbouw aan de Vecht en die van de Rode Driehoek wel gerealiseerd worden.

Meer zorgen en kritische geluiden zijn er echter te horen bij de plannen voor nieuwbouw en  vernieuwing van het sportpark Zuilense Vecht. Ook blijft aandacht voor het tegengaan van het omzetten en splitsen van woningen noodzakelijk, want zonder meldingen van alerte bewoners laat handhaving te wensen over.

Geloven
De ontkerkelijking laat in Zuilen inmiddels ook haar sporen achter. In oktober was de laatste eredienst in de Jacobuskerk en ook de Bethelkerk sluit voorlopig haar deuren om in de Oranjekapel verder te gaan als Kerk op Zuilen. 

Cultuur
Daartegenover staat dat het cultuuraanbod in de wijk groot is. In de Parel van Zuilen en het ZIMIHC theater was weer veel muziek, dans en theater te bewonderen met als bijzondere vermeldingen de voorstellingen van het Zuilens Fanfare Corps en het Festival Kunstzin. Een heuse dichtbundel door en over Zuilen werd later in het jaar gepresenteerd. Vermeldenswaardig is ook dat Wim van Scharenburg al jaren bijna wekelijks schrijft over de geschiedenis van Zuilen. Inmiddels is hij al bij deel 224. 

Tenslotte
Terugkijkend kan je zeggen dat het weer een rijk gevuld jaar was. We begonnen met het uitreiken van de Zo is Zuilen Award aan de brandweer van Zuilen, ontvingen lintjes van de burgemeester en vierden samen Koningsdag. We lieten weer een coffeeshop in onze wijk toe en ontkwamen ook opnieuw niet aan de Zwarte Pietendiscussie.

Redacteur van het eerste uur, Marcel Reijmerink, nam afscheid en wordt nog steeds gemist en Kerst in het Julianapark behoort inmiddels tot een buitencategorie. Dit inmiddels jaarlijks terugkerend evenement brengt heel veel mensen op de been en bij elkaar en laat zien hoe een wijk gezamenlijk iets moois kan maken. 

Met bovenstaande in ons achterhoofd hebben we dus volop vertrouwen in 2018. Blijf ons dus bestoken met berichten, activiteiten en beelden uit een rijke wijk. Proost !!