Verhalen van een brandweerman: Rennen voor de hond

Hoe vaak komt het voor dat je als korps meer dan 2 á 3 keer naar hetzelfde adres uitrukt? Ja, hoor ik collega’s denken, automaatjes bij de vaste adressen! Die bedoel ik natuurlijk niet. In ons verzorgingsgebied stond, inmiddels bestaat de firma niet meer, een caravanstalling ‘annex handelaar’. Op het terrein aan het Amsterdam Rijnkanaal stonden tientallen caravans voor de verkoop en de opslag ervan. 

 Hier zijn wij vele malen geweest voor brand in één van de caravans. Echter, wat een probleem is bij brand in één caravan is dat het zeer snel overslaat naar de volgende. Voor je het weet staan er meerdere caravans in brand. De caravans staan op en in elkaar, dus daar is niet tegenaan te blussen. 

Hierdoor lukt het ook niet om een scheidingsstraal tussen twee caravans te zetten om zo het overslaan te voorkomen. Dat in combinatie met de hoge vuurlast (de hoeveelheid brandbaar materiaal) maakt dat dit lastige branden zijn. Binnen de kortste keren is er van een caravan niets meer over. 

Vaak werden er door de meldkamer al direct meerdere tankautospuiten naar de melding gestuurd, omdat wij uit ervaring wisten dat je toch wel moest opschalen. Vaak zelfs naar ‘grote brand’. 

Op een zeker moment had de eigenaar het “goede” idee opgevat om hondenbewaking in te stellen. Die honden liepen vrij rond, waardoor ongewenste gasten het terrein niet op zouden komen. Goed idee, maar bij brand kan de brandweer dus ook het terrein niet op. De brandstichters, we gaan er vanuit dat de branden werden aangestoken, lieten zich echter niet tegenhouden door de honden. Zij waren creatief genoeg om de caravans toch aan te steken.  

De eerste keer dat wij bij een melding aankwamen nadat de honden hun intrede hadden gedaan was het wel even schrikken. We konden, of durfden, het terrein niet te betreden en moesten vanaf de hekken een blussing inzetten. Dat had natuurlijk niet het gewenste effect en meer caravans dan anders werden door het vuur verzwolgen. Einde experiment met de honden.  

Wat ook niet echt helpt bij een vlotte brandbestrijding in caravanstallingen, zijn de nog aanwezige gasflessen. Deze flessen exploderen in de vuurzee en maakt dat de brandweer afstand moet bewaren. 
Overigens zijn niet alle explosies die worden veroorzaakt bij dergelijke branden het gevolg van de gasflessen. Ook banden van de caravans exploderen door de hitte, alleen ontstaat daardoor geen vuurbal.

Dus tip voor caravanbezitters: haal de gasfles uit uw caravan of camper als deze de stalling in gaat. Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan kan de brandweer veiliger zijn werk doen bij een eventuele brand. 

Alle eerdere verhalen zjn ook hier te vinden