Ondernemend Zuilen ondersteunt initiatieven voor de wijk

Ook in 2023 steunen de ondernemers van Zuilen een aantal mooie projecten. Zowel de nieuwe editie
van het ZON-festival als van het sfeervolle Kerst in het Julianapark vinden mede namens de
ondernemers plaats. Ook kan Zuilen een foto-expositie en wandelroute verwachten waarin de ‘Ziel
van Zuilen’ in beeld gebracht wordt. En er gebeurt nog meer!

Ondernemersfonds Zuilen
Twee keer per jaar komen de ondernemers van het Ondernemersfonds Zuilen bij elkaar. Ze
versterken dan hun onderlinge netwerk en beoordelen samen de ingediende plannen. Alle
ondernemers, klein en groot, commercieel en maatschappelijk die onroerende zaakbelasting (OZB)
betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Daarom bepalen zij ook welke plannen wel of geen
geld ontvangen uit hun fonds. De plannen moeten bijdragen aan het ondernemersklimaat van de
wijk. Iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen.

Utrecht Dominators organiseert internationaal toernooi
Dat deed ook nieuwkomer AFC Utrecht Dominators. Afgelopen september heeft deze American
Football Club zich in Zuilen gevestigd. Zij organiseren op 29 en 30 april de King Bowl, een van de
grootste internationale flag football toernooien van Europa. Hoewel er tijdens de wedstrijden
fanatiek wordt gespeeld is het daarbuiten heel gemoedelijk en verbroederend. Het doel is de King
Bowl in Zuilen de komende jaren laten uitgroeien tot een gezellig evenement voor de hele familie.
Het evenement is er ook op gericht om de sportparticipatie onder jongeren (met name meisjes) in
de wijk Zuilen te vergroten.

De ondernemers van Zuilen leveren een bijdrage aan het evenement. En de Dominators zoeken voor
hun evenementen de samenwerking op met lokale ondernemers; de eerste 100 rookworsten voor
het evenement zijn al besteld bij Slagerij van Es! Een mooi voorbeeld van hoe er tijdens de
bijeenkomsten verbindingen ontstaan tussen de ondernemers en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Wijkfestivals
Het ZON festival is een bruisend buurtfestival in en rondom het Vorstelijk Complex voor en door de
bewoners van Zuilen en Ondiep. Er zijn workshops, presentaties en optredens van lokale artiesten.
Verbinding blijft het centrale thema. Verbinding tussen jong en oud, bewoners en ondernemers,
culturen en achtergronden. Daar sluit de gedachte van Kerst in het Julianapark zich helemaal bij aan.
Deze sfeervolle theaterwandeling bracht in 2022 veel magie in de donkere decembermaand en
hoopt ook in 2023 weer een prachtige editie neer te zetten. De ondernemers van Zuilen dragen er
graag aan bij.

Nieuw beeldmerk
Vanaf 2023 krijgen alle projecten die gerealiseerd worden met het geld van de Zuilense
ondernemers een speciaal beeldmerk. Hiermee krijgt het Ondernemersfonds meer bekendheid en
wordt zichtbaar wat de ondernemers van Zuilen voor de wijk betekenen.
Het logo is inmiddels ontworpen door de Zuilense ontwerper Studio Dop en zal binnenkort
bekendgemaakt worden! Het beeldmerk is dan ook door alle ondernemers te downloaden op
ZoisZuilen.nl.

Jouw goede idee indienen?
Heb jij ook een goed idee voor Zuilen? In het najaar is er een nieuwe ronde. Plannen kunnen voor
half september ingediend worden bij zuilen@vriendinnenvan.nl.