donderdag 4 mei 2023

Dodenherdenking Zuilen

19.00 tot 21.00 | toegang gratis
Locatie: Henny Knipscildplantsoen

Ook Zuilen herdenkt, zoals ieder jaar, de oorlogsslachtoffers op 4 mei.
De organisatie van deze herdenking ligt in de handen van Stichting Samen Zuilen.
Om 19.30 uur vertrekt de Stille Tocht vanaf de brandweerkazerne aan de Burgemeester Norbruislaan richting het monument. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te lopen.
Organisaties die kransen of bloemstukken willen neerleggen bij het monument worden verzocht dit voor 3 mei aanstaande door te geven via samenzuilen@gmail.com.
Dit omdat de organisaties bij het neerleggen van de kransen worden omgeroepen.
Om 20.00 uur volgen de 2 minuten stilte bij het monument. Hierna wordt het winnende gedicht voor gelezen van de gedichtenwedstrijd van de scholen voorgelezen. Aansluitend is de toespraak van wethouder Linda Voortman.
Hierna volgt de kranslegging.
Medewerking wordt verleend door het Zuilens Fanfarecorps, scouting Zuilen, scouting PeKa 18 en het Klokkenluidersgilde.
Na de plechtigheden is iedereen van harte welkom om in het Vorstelijk Complex na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en misschien heb je je al aangemeld voor de toneelvoorstelling “Truus van Lier”.