Acht genomineerden voor de ZoisZuilen Award 2016

Waar gaat de ZoisZuilen Award dit jaar naar toe? Bewoners, lezers van onze website, kunnen stemmen op hun favoriet! Dat kan door een bericht achter te laten op deze pagina, of door ons te mailen: redactie@zoiszuilen.nl , of op Twitter of Facebook een reactie achter te laten. Er kan tot en met 1 januari worden gestemd. De Award voor 2016 wordt ontworpen en gemaakt door de Zuilense kunstenaar L-Tuziasm. Hoe de Award 2016 eruit ziet is dus een verrassing tot aan de uitreikingsavond. Op de foto staat de Award van 2015.

In voorgaande jaren werd de ZoisZuilen Award gewonnen door de initiatiefnemers om van het Julianapark een monumentale status te maken (2014) én door de initiatiefnemers van het Gezondste Schoolplein (de kleine Vliegenier, 2015).

Uitreikingsavond in de Parel van Zuilen

De prijs wordt op vrijdag 13 januari bekend gemaakt en uitgereikt in de Parel van Zuilen.

Genomineerden  ZoisZuilen Award 2016

Het thema van dit jaar is dienstbaarheid en bescheidenheid. Onderstaande genomineerden blinken daarin uit. De redactie van ZoisZuilen heeft 8 kandidaten genomineerd. In willekeurige volgorde zijn dat:

1. Comité Julianapark

Het Comité Julianapark bestaat dit jaar 25 jaar. De jubilaris organiseert tal van kleine en grote activiteiten in de wijk (oa. Sint Maartenoptocht, Parkfestival ‘American Day’). Samen met de stichting Gemeenschap Zuilen, waarmee het afgelopen jaar innig heeft samengewerkt, worden grotere activiteiten georganiseerd zoals de kerstboomverbranding en de Sinterklaasintocht (ook samen met de Parel van Zuilen en de stichting Zuilen en Vecht georganiseerd). Mede door die samenwerking heeft het Comité Julianapark een mooie nieuwe stap gemaakt in het vrijwilligerswerk voor onze wijk.

2. COV Kenaustraat

Vorig jaar werd het 70 jarig bestaan gevierd van de Culturele Ontspanningsvereniging (COV) dat gehuisvest is aan de Kenaustraat. Na 70 jaar is de COV nog steeds vitaal en waardevol voor bewoners uit de Rode Driehoek en de Duyfhuysbuurt. Dit jaar werd hun onderkomen bijzonder fraai eigenhandig opgeknapt. De bewonersactiviteiten die de vrijwilligers organiseren worden zeer gewaardeerd en zorgen voor een belangrijke sociale cohesie.

3. Roobolkapel

De Roobolkapel in de Cornelis Roobolstraat in Geuzenwijk kent een geschiedenis die teruggaat tot 1944 en ook sinds die tijd vervult het een grote maatschappelijke rol. Sinds 1989 is het de uitvalsbasis van het buurtpastoraat. In deze zogenoemde ‘huiskamer’ vinden tal van activiteiten plaats waardoor het een warme ontmoetingsplek in wijk is en voor velen een ‘baken van rust in een drukke samenleving’. De Roobolkapel wordt grotendeels door vrijwilligers gedraaid.

4. Repair Café

In november 2015 ging het Repair Café Zuilen van start in (afwisselend) de buurthuizen Zuilen en De Beatrix. Bewoners kunnen hier terecht voor allerlei kleine reparaties van hun (vooral huishoudelijke) spullen. Gericht op duurzaamheid en het helpen van elkaar is dit een pracht-initiatief dat door een steeds groter wordende groep bewoners gewaardeerd wordt.

5. Vrijwillige Brandweer Zuilen

Overdag je gewone werk doen en in de avond en nacht vrijwillig paraat staan om een beginnende of uitslaande brand te blussen: chapeau! En dat al 80 jaar lang! Een zware en verantwoordelijke belasting voor deze bewoners van Zuilen. Maar zij doen dit met een vurige passie, die bewonderenswaardig is. De viering van jubileum, waarbij burgemeester Jan van Zanen ook aanwezig was, trok terecht veel aandacht.

6. Buurthuis De Beatrix

Veel bewoners hebben even zoveel energie gestoken om Buurthuis De Beatrix van de grond te tillen. En dat is meer dan gelukt! Het buurthuis is inmiddels een bruisend middelpunt van tal van bewonersactiviteiten, waaronder linedance, biljart, yoga, muziekles, maar ook: huiswerkbegeleiding van Stichting Tagmat en van Stichting de Derde Brug. 3 jaar geleden nog luidde bewoners de noodklok omdat de sociale functie van het Vorstelijk Complex dreigde te verdwijnen. Een jaar later werd de Kracht van Zuilen opgericht, een stichting die in het Vorstelijk Complex middels buurthuis de Beatrix het beheer en de activiteiten in samenwerking met Me’kaar en Zimihc, nieuw leven inblies. En met succes dus.

7. U in de Wijk/Zuilen

Al jaren verzorgen bewoners het televisieprogramma UindeWijk/Zuilen. Zij doen de interviews en monteren de filmpjes vaak zelf, zodat er een boeiend tweewekelijks tv-programma op Ustad verschijnt. UindeWijk/Zuilen kiest altijd voor een positieve insteek en zoekt verrassende initiatieven op die in de wijk plaats vinden. Deze positieve aandacht, gecombineerd met nieuwsgierige vragen is van een onmisbare en blijvende waarde voor Zuilen. De interviewers, vrijwilligers uit de wijk, onderscheiden zich vooral door hun dienstbaarheid aan (de initiatieven van) de wijkbewoners.

8. Buurtfitness De Dame

Beweging is goed voor alle leeftijden. Dus buurtfitness voor de ouderen van “De Dame” is een uitstekend initiatief. De Buurtfitness is een initiatief van wijkbewoonster Lia van der Heijde, zij verzamelde 300 handtekeningen van enthousiaste wijkbewoners en bezorgde deze bij de wethouder. Liesbeth Arends, projectleider van De Dame Doet Het! en sociaal makelaar Mustafa Alay van Stichting Me’Kaar hielpen het initiatief gestalte te geven. De Buurtfitness in De Dame is een plek waar senioren meer dan welkom zijn en waar een kopje koffie of thee drinken net zo waardevol is als bewegen. In de Buurtfitness komt het samen. De begeleiding is in handen van vrijwilligers die getraind worden door professionals uit de wijk.