Over Zuilen

Algemene informatie

Zuilen is de grootste subwijk van Noordwest. Het ligt tussen de Vecht, het spoor tussen Utrecht-Amsterdam en het Amsterdam Rijnkanaal. Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door de Marnixlaan. In het noorden grenst Zuilen aan het pittoreske Oud Zuilen in de gemeente Maarssen. Oorspronkelijk vormden het oude en nieuwe gedeelte van Zuilen één geheel. 

Zuilen als dorp bestaat al vanaf de vroege Middeleeuwen. Tot 1954 was Zuilen een zelfstandige gemeente. Het voormalige gemeentehuis heet nu De Parel van Zuilen en de locatie is weer in oude glorie herstel en te gebruiken als trouwlocatie. Ook is er een restaurant en worden er wekelijks concerten gegeven. 

Zuilen groeide in het begin van de vorige eeuw vooral als arbeiderswijk. Naast veel kleine vooroorlogse woningen werden er na de Tweede Wereldoorlog veel portiekflats neergezet. Naast de oorspronkelijke bewoners zijn er in de jaren zeventig en tachtig veel arbeidskrachten naar Zuilen gekomen, van verschillende nationaliteiten. Veel bewoners zijn sterk gehecht aan hun buurt. Velen van hen wonen er al hun hele leven en willen er niet meer weg. De wijk is echter zeker de laatste jaren ook erg in trek voor mensen die hier zijn komen studeren of werken en graag in Utrecht willen blijven wonen. De eerst nog enigszins betaalbare koopwoningen zijn snel duurder geworden.

Zuilen kent een bloeiend verenigingsleven, tal van bewonersorganisaties en plaatselijke stichtingen. De wijk telt verder gezelligheids- en sportverenigingen. Ook heeft Zuilen zijn eigen museum in de Werkspoorkathedraal.  In 1995 sloten gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst om de woningvoorraad te verbeteren. De nadruk kwam hierbij te liggen op koopwoningen. Inmiddels zijn de meeste projecten voltooid. Schaakwijk en Rokade in 1999, Groen Zuilen rond 2009, daarna de buurt rond Niftarlakepark en rond 2014 veel nieuwbouw in de Geuzenwijk en ‘Mussen en Merels’.  Momenteel wordt er samen met de gemeente Stichtse Vecht gewerkt aan de (her)ontwikkeling van de sportvelden met bijkomende woningbouw aan de noordkant. Dit project heet: Zuilense Vecht  

In  2007 werd Zuilen Oost als aandachtsgebied aangewezen waardoor er extra gelden vrijkwamen om vooral sociale investeringen te doen. Deze kregen vorm in de wijkactieplannen. Momenteel krijgen plannen voor de wijk vorm in de wijkopgaven

Als je meer weten en begrijpen wil over de ontwikkelingen op Zuilen tussen 1995 en 2011, een periode waarin veel werd gesloopt, gerenoveerd en sociaal geïnvesteerd, lees dan dit stuk: Het succes van Zuilen, de maatschappelijke kosten en baten van het Wijkontwikkelingsplan Zuilen aan de Vecht. Dit stuk is hier te lezen.

Een onderzoek uit 2006 naar de ruimtelijke en cultureel historische ontwikkeling van de wijk na de oorlog is hier te vinden.

Wonen

Zuilen is een wijk met zeer veel verschillende woonmilieus. De wijk bestaat eigenlijk uit een groot aantal kleinere sub-wijken met elk hun eigen karakter en soorten woningen. Dit komt deels door de uitgestrektheid van de wijk, haar geschiedenis, de begrenzing van de Vecht enerzijds en het Amsterdam-Rijnkanaal anderzijds. De wijk wordt daarbij in 2-en gesplitst door de As van Berlage waarbij we grofweg kunnen zeggen dat Zuilen-west bestaat uit voornamelijk vooroorlogse bebouwing en Zuilen-noordoost uit naoorlogse bebouwing. De laatste jaren is er vooral in Zuilen-noordoost veel gesloopt en nieuw gebouwd. Een onvolledig overzicht in vogelvlucht en in de maak…

In Zuilen-west vinden we o.a. het tuindorp Elinkwijk, ooit gebouwd voor de beter geschoolde werknemers van Werkspoor. daarnaast de in 2005 gerenoveerde Lessepsbuurt. Veel betaalbare jaren-30 woningen zijn nog te vinden in dit deel van de wijk. Beide buurten zijn inmiddels van rijkswege aangemerkt als ‘beschermd stadsgezicht’.

In Zuilen-noordoost is de laatste jaren veel nieuw gebouwd. In de jaren 90 werd o.aSchaakwijk gesloopt er opnieuw opgebouwd. Inmiddels is Complex 808 voltooid. Tevens is ook  de sloop- en nieuwbouw van de Queekhovenbuurt voltooid, evenals de 2e fase van de  Geuzenwijk.

Wat noordelijker werd ook al een aantal jaren geleden het Springerpark opgeleverd. . 

Disclaimer: we zijn bezig dit overzicht te vernieuwen.

Scholen

Zuilen kent een grote diversiteit in het aanbod voor (basis)scholen.