Ondernemersfonds

Sinds 1 januari 2012 is het Ondernemersfonds Utrecht van start. Dit fonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Ook Zuilen doet mee aan het Ondernemersfonds.

Ondernemers en instellingen vullen het fonds

Als pandeigenaar of gebruiker betaalt u mee aan het ondernemersfonds voor het trekkingsgebied Zuilen. Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Deze heffing wordt voor 55% door eigenaren en voor 45% door gebruikers van een pand opgebracht. De opslag bedraagt een vast percentage: 11.1% van de OZB.

Besluit mee over besteding gelden ondernemersfonds

Ondernemers en instellingen kunnen via de eigen ondernemersvereniging – in dit geval de Werkgroep Zuilen – het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. In Zuilen bekostigen we bijvoorbeeld het Zo is Zuilen Magazine, Kerst in het Julianapark en de braderie bij Rokade.

Op maandagavond 16 mei 2022 vindt de openbare vergadering over de besteding van het ondernemersfonds plaats. Gezamenlijk besluiten we welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het ondernemersfonds. Deze vergadering start met een netwerkdiner om andere ondernemers en instellingen in Zuilen te leren kennen.

Die avond worden de ingediende plannen voor het ondernemersfonds gepresenteerd. Zorg dat u aanwezig bent om mee te kunnen stemmen! Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.

Zelf indienen

Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van Zuilen en dat u graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Dan kunt u tot donderdag 5 mei een plan indienen. Mail uw plan, van maximaal 2 A4, naar onderstaand mailadres. Er is deze ronde € 35.000,- beschikbaar. Hulp nodig bij het maken van een plan? Neem contact met ons op.

Plannen moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: het initiatief dient algemeen belang, versterkt het vestigingsklimaat, is geen overheidstaak en maakt zo veel mogelijk gebruikt van lokale ondernemers en netwerken.

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Zuilen,

Wim de Jong, Lara Simons & Merel Daniel zuilen@vriendinnenvan.nl