Ondernemersfonds

Uitnodiging voor ondernemers

Op woensdag 25 oktober is het volgende ondernemersdiner Zuilen. Ondernemers die via de OZB bijdragen aan het Ondernemersfonds, kunnen dan beslissen welke plannen voor de wijk hun steun verdienen. Ook is het een gezellig netwerkmoment. Het diner vindt plaats in restaurant Nikos aan de Amsterdamsestraatweg 751 en start om 17:45.

Over Ondernemersfonds Zuilen

Het Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 2012. Dit fonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Alle soorten ondernemers en pandeigenaren die onroerendezaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Zij kunnen samen via eigen ondernemersvereniging – in Zuilen is dit de Werkgroep Zuilen – het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Maar, iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen.

In Zuilen ondersteunde of bekostigde het Ondernemersfonds onder andere het Zo is Zuilen Magazine, Kerst in het Julianapark, het ZON festival, de feestverlichting en de braderie bij Rokade.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van Zuilen bij elkaar tijdens een ondernemersdiner. Dit is een fijne gelegenheid om met andere ondernemers en instellingen in Zuilen te netwerken. Ook worden de ingediende plannen voor het verbeteren van het sociale en ondernemersklimaat in Zuilen gepresenteerd. Zorg dat u aanwezig bent om mee te kunnen stemmen over welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het Ondernemersfonds Zuilen!

Vraag het de ondernemer!

Op 5 oktober gaan de Vriendinnen van het fonds met een vragenlijst de wijk in om de plannen van ondernemers zélf op te halen. Misschien komen ze ook wel bij u in de zaak! Maar u kunt de vragenlijst ook online invullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Sphj1WvAhYmvA4QA_dkU1D9opVshpT04NZX74ANrNbPWzw/viewform 

Een plan indienen voor de wijk Zuilen

Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van Zuilen en dat u graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Er is deze ronde weer € 35.000,- beschikbaar. Heeft u hulp nodig bij het maken van een plan, neem dan contact op met De Vriendinnen van Zuilen via zuilen@vriendinnenvan.nl. De inzendtermijn sluit op 11 oktober.

Goede plannen voldoen aan de volgende eisen:

  • het initiatief dient algemeen belang,
  • versterkt het vestigingsklimaat in Zuilen,
  • is geen overheidstaak
  • maakt zo veel mogelijk gebruik van lokale ondernemers en netwerken
  • is beschreven op maximaal 2 A4-tjes.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor 25 oktober?
Mail dan naar zuilen@vriendinnenvan.nl

Wil je het logo van het Ondernemersfonds gebruiken dan kan je dat hieronder in verschillende bestandssoorten downloaden: