Ondernemersfonds

Een flink aantal mooie projecten ontvangt in 2024 ondersteuning van het Ondernemersfonds Zuilen.

Op 3 april jl. kwam Ondernemend Zuilen weer samen om te bespreken welke initiatieven ondersteuning ontvangen vanuit het fonds. Dit voorjaar wist een groot aantal aanvragers de weg naar het fonds te vinden. Het laat zien dat het fonds steeds zichtbaarder wordt en een mooie bijdrage levert aan de ontwikkeling van Zuilen.
Zowel vertrouwde als nieuwe gezichten waren aanwezig tijdens het heerlijke diner in The Colour Kitchen.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van het Ondernemersfonds Zuilen bij elkaar. Ze versterken dan hun onderlinge netwerk en beoordelen gezamenlijk de plannen die bedoeld zijn om het ondernemersklimaat van Zuilen te verbeteren. Alle ondernemers, klein en groot, commercieel en maatschappelijk, die onroerende zaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Daarom bepalen zij ook welke plannen wel of geen geld ontvangen uit hun fonds. Maar iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen. Zo zijn in het najaar van 2023 een eenvoudige maar prachtige editie van Kerst in het Julianapark en een filmvertoning in de wijk van het Nederlands Film Festival (mede) gerealiseerd vanuit het fonds.

Dit voorjaar ontving het fonds een aantal vertrouwde aanvragen, waaronder het ZON Festival, de King Bowl en een filmvertoning van het NFF. Maar er waren ook een aantal nieuwkomers. Zo ontving het fonds een aanvraag voor een kerstmarkt van Stichting Samen Zuilen, natuurlijk bekend in Zuilen. Zij vroegen in samenwerking met Comité Julianapark ook ondersteuning voor de organisatie van het Coloured Heart and Food Festival. Winkelcentrum Rokade wil graag een aantal mooie activiteiten organiseren voor het winkelend publiek. En DOCK wil op 23 juni middels een hele mooie Keti Koti wijk viering de kennis en bewustzijn over het slavernijverleden vergroten. En als laatste wordt er door een aantal ondernemers, naast het verzorgen van de jaarlijkse hanging baskets en feestverlichting, ook een mooi plannetje gesmeed voor moederdag.

De projecten zijn bijna allemaal unaniem aangenomen. Sommige aanvragen hebben nog wat extra aandacht of afstemming nodig voordat er goedkeuring kan komen.
Na de bijeenkomst in het najaar volgt er opnieuw een verslag. Heb je zelf een mooi idee of wil je een plan indienen? Mail dan naar zuilen@vriendinnenvan.nl.

Brief van het Ondernemersfonds:

Beste ondernemers, huurders en pandeigenaren in Zuilen,


Graag nodigen we u uit voor het halfjaarlijkse ondernemersdiner in Zuilen op woensdag 3 april 2024.
U betaalt mee aan het Ondernemersfonds

U betaalt mee aan het Ondernemersfonds
Als pandeigenaar of gebruiker betaalt u mee aan het Ondernemersfonds voor het trekkingsgebied
Zuilen. Via een opslag op de OZB voor niet-woningen gaat 11.1% van de OZB-waarde naar dit fonds.
Het Ondernemersfonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te
investeren in hun wijk of buurt.


Besluit mee over de besteding van het Ondernemersfonds
Waaraan het geld wordt besteed, wordt mede door u bepaald. U kunt zelf een plan indienen, of u
kunt stemmen op plannen van anderen. Zo wordt in Zuilen het ZON festival, de Buurtmobiel en het
Zo is Zuilen magazine mede gerealiseerd uit het fonds.


Stem mee tijdens het Ondernemersdiner
Wilt u mee bepalen waaraan het fonds wordt uitgegeven? Stem dan mee over de ingediende
projecten op het eerstvolgende ondernemersdiner. U bent van harte welkom op woensdag 3 april
om 18.15 in The Colour Kitchen op de Prinses Christinalaan 1 in Utrecht.
U kunt zich tot 27 maart
opgeven via zuilen@vriendinnenvan.nl.


Zelf een plan indienen
Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan een ondernemend Zuilen en dat u graag (deels) bekostigd zou
willen zien uit het Ondernemersfonds? Dan kunt u tot woensdag 20 maart 2024 een voorstel
indienen. Mail uw plan, van maximaal 2 A4, naar onderstaand mailadres. Er is deze ronde
€ 35.000,- beschikbaar. Heeft u hulp nodig bij het maken van een plan, neem dan contact met ons
op.


Plannen moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: het initiatief dient algemeen belang,
versterkt het vestigingsklimaat, is geen overheidstaak en maakt zo veel mogelijk gebruik van lokale
ondernemers en netwerken. Wilt u weten wat voor een soort plannen eerder al door het OfU zijn
gefinancierd? Bekijk de website www.ondernemersfondsutrecht.nl.


Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Zuilen,

Wim de Jong, Lara Simons & Ramona van Silfhout
zuilen@vriendinnenvan.nl

Hier de brief als PDF en Word bestand


Ondernemend Zuilen ondersteunt in 2024 een aantal vertrouwde initiatieven.

Op 25 oktober jl. kwamen de ondernemers van Zuilen weer samen om te spreken over welke projecten in 2024 gerealiseerd kunnen worden vanuit hun Ondernemersfonds. De bijeenkomst vond plaats in het Griekse restaurant Nikos, waar de 24 aanwezigen heel hartelijk ontvangen zijn en heerlijk gegeten hebben.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van het Ondernemersfonds Zuilen bij elkaar. Ze versterken dan hun onderlinge netwerk en beoordelen gezamenlijk de plannen die bedoeld zijn om het ondernemersklimaat van Zuilen te verbeteren. Alle ondernemers, klein en groot, commercieel en maatschappelijk, die onroerende zaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Daarom bepalen zij ook welke plannen wel of geen geld ontvangen uit hun fonds. Maar iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen. Dit najaar zijn er vooral projecten ingediend van vertrouwde gezichten; de Buurtmobiel, Het ‘Zo is Zuilen’ magazine en De Vriendinnen van Zuilen. Maar voordat we vooruitblikken, kijken we eerst terug op het najaar van 2023.

Op zondag 17 september kon, mede dankzij ondersteuning van de ondernemers van Zuilen, het leukste festival van Zuilen en Ondiep plaatsvinden; het ZON Festival. Het ZON festival is een jaarlijks terugkerend festival in en om het Vorstelijk Complex. Het is een bruisende dag vol workshops, diverse optredens en presentaties van gevarieerd talent uit de wijk. Het festival is wederom heel enthousiast en warm ontvangen.

Voor de ondernemers van Zuilen is door de Zuilense vormgever ‘Studio Dop’ een gezamenlijk beeldmerk ontworpen. Hiermee krijgt het Ondernemersfonds meer bekendheid en wordt zichtbaar wat de ondernemers van Zuilen voor de wijk betekenen. Het beeldmerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij projecten die (mede)gefinancierd zijn door het Ondernemersfonds van Zuilen. De stickers zijn inmiddels rondgebracht bij de ondernemers en zullen hopelijk achter veel ramen verschijnen. Ben je een ondernemer of instelling uit de wijk en heb je nog geen sticker en zou je deze wel willen? Mail even naar zuilen@vriendinnenvan.nl! Er zijn zowel raamstickers als gewone stickers.
Het logo is ook digitaal te downloaden op Zo is Zuilen: https://zoiszuilen.nl/doen-in-zuilen/ondernemersfonds/ (Mocht je een versie in hoge resolutie nodig hebben, kun je ook mailen naar zuilen@vriendinnenvan.nl)

Als laatste heeft het Nederlands Filmfestival met ondersteuning van de ondernemers op 24 september een filmvertoning in de wijk georganiseerd in Zimihc. Een verslag van deze dag volgt later.

Dan de aanvragen van dit najaar. We kennen hem allemaal; de Buurtmobiel. De Buurtmobiel (grotendeels gedragen door vrijwilligers) is inmiddels noodzaak geworden en helpt niet alleen ouderen hun zelfstandigheid in hun vertrouwde buurt te behouden, maar ontlast ook mantelzorgers in hun zware zorgtaak. Ook voor 2024 kan de Buurtmobiel op de ondernemers rekenen.

Dat geldt ook voor het Zo is Zuilen magazine. De ondernemers van Zuilen dragen al sinds de start bij aan dit Zuilense kwartaalblad. In combinatie met de website ZoisZUilen biedt het informatie voor de wijk en draagt het bij aan verbinding en sociale samenhang. Inmiddels staat er een mooie verzameling ondernemersportretten online. Het plan is om dat in 2024 uit te breiden met foto’s, filmpjes, gedichten, kunstenaarsportretten en wandeltochten door Zuilen.


In het voorjaar van 2023 is er ook ondersteuning aan Kerst in het Julianapark toegekend. Inmiddels is bekend dat Kerst in het Julianapark dit jaar in een vereenvoudigde vorm zal plaatsvinden op 16 december 2023. Denk aan: versierde kerstbomen door kinderen, een lichtjesroute, een kleine vorm van theater, workshops en een braderie. Het thema zal zijn; ‘Verwonder je.’

Als laatste is besloten dat De Vriendinnen van Zuilen ook in 2024 de ondernemers zullen begeleiden bij het organiseren van stemrondes, ophalen van projecten, de aanvragen bij het Ondernemersfonds Utrecht en, waar nodig, ondersteuning bij de uitvoering van projecten. Daarbij benadrukken de Vriendinnen nog eens dat de ondernemers op elk moment vrij zijn om deze taken zelf op te pakken of iemand anders hiervoor te kiezen.
En natuurlijk zullen ook de feestverlichting en de hanging baskets in Zuilen blijven verschijnen.

Op de valreep is er nog een oproepje: Er wordt door sommige ondernemers nagedacht over het terugbrengen van de Zuilerie (braderie.) Dit is een project wat gezamenlijk gedragen moet worden en bij voldoende animo kan er actie ondernomen worden. Wil je ook meewerken of denken over het terugbrengen van deze echt Zuilense Braderie? Mail dan even naar de vriendinnen; zuilen@vriendinnenvan.nl.


Heb jij ook een goed idee voor Zuilen? In het voorjaar is er een nieuwe ronde. Plannen kunnen ingediend worden bij zuilen@vriendinnenvan.nl.


Over Ondernemersfonds Zuilen

Het Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 2012. Dit fonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Alle soorten ondernemers en pandeigenaren die onroerendezaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Zij kunnen samen via eigen ondernemersvereniging – in Zuilen is dit de Werkgroep Zuilen – het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Maar, iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen.

In Zuilen ondersteunde of bekostigde het Ondernemersfonds onder andere het Zo is Zuilen Magazine, Kerst in het Julianapark, het ZON festival, de feestverlichting en de braderie bij Rokade.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van Zuilen bij elkaar tijdens een ondernemersdiner. Dit is een fijne gelegenheid om met andere ondernemers en instellingen in Zuilen te netwerken. Ook worden de ingediende plannen voor het verbeteren van het sociale en ondernemersklimaat in Zuilen gepresenteerd. Zorg dat u aanwezig bent om mee te kunnen stemmen over welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het Ondernemersfonds Zuilen!

Wil je het logo van het Ondernemersfonds gebruiken dan kan je dat hieronder in verschillende bestandssoorten downloaden: