Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Zuilen

Het Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 2012. Dit fonds maakt het voor ondernemers en instellingen mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Alle soorten ondernemers en pandeigenaren die onroerendezaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Zij kunnen samen via eigen ondernemersvereniging – in Zuilen is dit de Werkgroep Zuilen – het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Maar, iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen.

In Zuilen ondersteunde of bekostigde het Ondernemersfonds onder andere het Zo is Zuilen Magazine, Kerst in het Julianapark, het ZON festival, de feestverlichting en de braderie bij Rokade.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van Zuilen bij elkaar tijdens een ondernemersdiner. Dit is een fijne gelegenheid om met andere ondernemers en instellingen in Zuilen te netwerken. Ook worden de ingediende plannen voor het verbeteren van het sociale en ondernemersklimaat in Zuilen gepresenteerd. Zorg dat u aanwezig bent om mee te kunnen stemmen over welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het Ondernemersfonds Zuilen!

Zelf een plan indienen:

Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van Zuilen en dat u graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Er is deze ronde € 35.000,- beschikbaar. Heeft u hulp nodig bij het maken van een plan, neem dan contact op met De Vriendinnen van Zuilen via zuilen@vriendinnenvan.nl.

Plannen moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: het initiatief dient algemeen belang, versterkt het vestigingsklimaat, is geen overheidstaak en maakt zo veel mogelijk gebruik van lokale ondernemers en netwerken.

Heeft u vragen of wilt u zich alvast aanmelden voor het volgende diner? (Datum volgt)
Mail dan naar zuilen@vriendinnenvan.nl

Wil je het logo van het Ondernemersfonds gebruiken dan kan je dat hieronder in verschillende bestandssoorten downloaden: