Wie was De Winter? Muzikale vertelling over een leven op Zuilen

Wie was De Winter? Het Zuilens Fanfare Corps gaat in de gelijknamige muziektheatervoorstelling op zoek naar het antwoord. Mevrouw Francien de Winter leidde een teruggetrokken bestaan op Zuilen. Desalniettemin was ze als eerste en enige vrouwelijke politiebeambte een bekende verschijning. Geboren, getogen en gestorven in een bescheiden villa aan de Amsterdamsestraatweg is De Winter onlosmakelijk verbonden aan de historie van de Utrechtse wijk. Aan de hand van haar levensverhaal schetsen fanfareorkest, zanger, zangeres en vertelster in nieuwe liedjes en originele fanfaremuziek een beeld van Zuilen in de twintigste eeuw.

Tegen de achtergrond van de Zuilense geschiedenis ontvouwt zich langzaam het verhaal van Francien de Winter: haar geboorte in 1925 aan Amsterdamsestraatweg 731 in de tijd dat Werkspoor en Demka als belangrijke werkgever het profiel van de wijk bepalen, haar jeugd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de ‘annexatie’ van Zuilen door de stad Utrecht waardoor De Winter overgeplaatst wordt van politiepost Zuilen naar het politiebureau op het Paardenveld. Centraal staat de blik van een vrouw op de ontwikkelingen in haar wijk en in haar stad. 

Graven in de historie
“Dit project is voor ons als een aflevering van Verborgen Verleden”, vertelt Thijs Hazeleger, artistiek leider van het Zuilens Fanfare Corps. “Hoewel Francien de Winter een markante inwoner van Zuilen was, is er maar heel weinig over haar bekend. In het Museum van Zuilen vonden we foto’s van haar en kregen we een doosje met brieven, kaarten en bonnetjes. Veel over haar persoonlijke leven vertelde dat niet, maar het gaf ons wel een interessante inzage in de tijd. In dat ene doosje zat een hele eeuw aan informatie. Een oproep op Facebook leverde herinneringen op van mensen op die als kind in Zuilen woonden. Ook hebben we contact gehad met de Utrechtse politie, die haar werkgever was.” 

Zuilens Fanfare Corps
Het Zuilens Fanfare Corps (opgericht in 1900) bekleedt als enige fanfareorkest in de stad een unieke positie in Utrecht. Al meer dan 115 jaar verzorgt deze maatschappelijk geëngageerde vereniging vernieuwende en uitdagende projecten door buiten de gebaande paden te treden. Vorig jaar voerden zij het succesvolle Fanfare te water uit, een voorstelling met film en muziek over ‘water in Utrecht’, die verleden en heden met elkaar verbond. Ook in Wie was De Winter maakt het Zuilens Fanfare Corps de lokale historie zichtbaar. Hazeleger: “Zuilen heeft een rijke geschiedenis die ons inspireert. Tegelijkertijd leggen we in ons project ook een link naar het heden – wat betekent veiligheid voor mensen in onze wijk? – en gaan we met wijkbewoners in gesprek. Als Utrechtse fanfare willen we relevant zijn voor onze omgeving, zowel voor de wijk als de stad.” 

Muzikale ode
Francien de Winter bleef als enig kind bij haar ouders wonen, trouwde niet, verhuisde nooit. In 2009 stierf ze in haar ouderlijk huis. Ze had geen erfgenamen en schonk een erfenis aan het Zuilens Fanfare Corps. Een klein decennium na haar dood eert het Zuilens Fanfare Corps deze vrouw met hart voor de fanfare met een muzikale ode. 

Wie was De Winter? Een leven op Zuilen

Zuilens Fanfare Corps o.l.v. André Vulperhorst
Liza Meuldijk, zang
Herman van Tongerloo, zang
Anouk Muis, verteller 

Ruben van Gogh, tekst 
Herman van Tongerloo, liedjes 
Roel Donkers, liedjes 
Geert van Boxtel, regie