Opbouw schoorsteen Werkspoor snel van start

Goed nieuws voor industrieel erfgoed in Utrecht, de wijk Zuilen en voor iedereen die Werkspoor nog kan herinneren. De schoorsteen van het voormalige Ontspanningsgebouw van Werkspoor, gelegen aan de Vlampijpstraat 74-76 te Utrecht, zal weer in oude luister hersteld worden. De eerste starthandeling zal op woensdag 30 mei plaatvinden. De stichting Usine (Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed) heeft zich hier, samen met veel andere partijen, al jaren voor hard gemaakt en u is het eindelijk zo ver!
Dit is mede mogelijk geworden omdat de gemeente financieel gaat bijdragen aan het herstel schoorsteen Werkspoor, ook de omgevingsvergunning wordt afgegeven. En dat is mooi op tijd.
Het jaar 2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed, en in de maand mei is dat voor het industrieel erfgoed in het bijzonder voor fabrieksschoorstenen. Op de valreep van de maand dragen wij er met de starthandeling voor een te herrijzen schoorsteen aan bij. 

Sponsors

Door de bijdrage van bijna 50 particulieren, bedrijven en fondsen is de financiering rond gekomen. Met een verzoek aan verschillende fondsen is een bijdrage toegezegd door het Fentener van Vlissingen Fonds, het PUG – Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het K.F. Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. In april heeft de gemeente Utrecht haar bijdrage toegezegd. Op deze wijze is het budget van ruim € 50.000 verworven.

De locatie en planning

Na 1982 is het terrein van Werkspoor ingedeeld als industrieterrein. Een stratenplan is ontworpen en de straatnamen herinneren aan Werkspoor, zoals de Vlampijpstraat: Werkspoor heeft vele ketels van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales van vlampijpen voorzien. Na de starthandeling eind mei blijft het nog even rustig aan de Vlampijpstraat. De nieuwe stenen worden na de zomervakantie aangevoerd. De werkzaamheden lopen door tot in de maand oktober.

De eigenaar en de bouwer

Het bedrijf Werkspoor is tot haar opheffing eigenaar geweest van het ontspanningsgebouw. Het ontspanningsgebouw is al vele jaren in handen van een particuliere eigenaar. De firma Meijer uit Ten Boer kan nog een traditionele schoorsteen bouwen. Het bedrijf put uit een ruime ervaring. De afgelopen jaren heeft het bedrijf al verschillende schoorstenen in Utrecht hersteld, zoals de tuindersschoorstenen in Leidsche Rijn en bij fabriek Neerlandia aan het Merwedekanaal.