4 mei herdenkingsbrief geloofsgemeenschappen Zuilen

Aan de bewoners van Zuilen, Utrecht

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei willen een aantal geloofsgemeenschappen in Zuilen, allen herdenken – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Elk jaar worden op 4 mei kransen gelegd bij het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein.
Dit jaar zal een gezamenlijke kranslegging niet mogelijk zijn door de corona-crisis.
In plaats daarvan laten we u het volgende weten:

Als gezamenlijke geloofsgemeenschappen willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor de bevrijding van het Nazibewind en voor de vrijheid die wij sindsdien mogen ervaren.

Velen zijn slachtoffer geworden. We denken aan de zeventien bewoners van Zuilen die op het monument met name genoemd worden. Maar ook aan de meer dan duizend Joden die uit Utrecht werden weggevoerd en die nooit meer terug kwamen. Aan de soldaten die gesneuveld zijn in de oorlog die aan de bevrijding vooraf ging.

We denken ook aan alle mannen en vrouwen die na 1945 waar ook ter wereld voor onze vrijheid gestorven zijn.

Naar al die mensen wordt verwezen in de plechtige woorden van het gedicht van Muus Jacobse dat op het monument is aangebracht.

‘GOD DOE ONS DAN DIT WETEN:
WAT VOORBIJGING AAN NOOD EN LEED
IS NIET VERGEEFS GEWEEST
OMDAT UW MARTELAARS HIER OVERWONNEN
EN MET HUN BLOED DE BODEM IS GEWIJD’.

Het gedicht is een gebed tot de Allerhoogste. Een gebed dat we graag overnemen.
Dit gebed biddend worden we ons ervan bewust wat vrijheid betekent. 

Voor ons betekent dit dat we samen leven in vrede, en dat we elkaar oproepen vredestichters te zijn in het Zuilen van vandaag.

De onderaan de brief genoemde geloofsgemeenschappen hebben elkaar ontmoet in de Week van de Verbinding in mei 2019. Het afgelopen jaar hebben er twee interreligieuze gesprekken plaatsgevonden. In eerste instantie is er gekozen voor geloofsgemeenschappen die zich primair op de bevolking van Zuilen richten. Wij willen zeker geen exclusief gezelschap zijn. Wij roepen ook andere geloofsgemeenschappen die hun domicilie in Zuilen hebben op, zich bij ons aan te sluiten.

Namens de genoemde geloofsgemeenschappen in Zuilen, 

A. Schuur
voorzitter kerkenraad Kerk op Zuilen

namens:

Nicolaas Monicaparochie
Jacobus Geloofsgemeenschap
Abi Bakr Essadik Moskee
Mescid-i Aksa Moskee
Opstandingskerk
Buurtklooster Zuilen i.o.

Correspondentieadres
Ben Kellaert, kellaert@freeler.nl