Taal Doet Meer: kleine wereldverbeteringen

Bert Feijtes ging op bezoek bij Hanneke Elich, taalcoach voor de organisatie Taal Doet Meer, die mensen helpt het Nederlands beter te beheersen. Hanneke staat twee Chinese dames bij, die op hun beurt anderen met taalachterstand helpen bij bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Mooie kleine en wezenlijke wereldverbeteringen dicht bij huis.