Wat gaan lokale politieke partijen betekenen voor Zuilen?

Voor u, bewoners van Zuilen, organiseren we op zondagmiddag 13 maart een debat met de politieke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen naar uw vertrouwen en uw stem dingen. Hoe denken zij over zaken die voor Zuilen belangrijk zijn? Wat beloven zij te doen met onze stem? Dat hoort u als u naar het debat komt of als u de verslaggeving volgt via U in de Wijk. Waarover gaan we het hebben met de partijen, wat vinden wij belangrijk?

Een eigen huis

Utrecht groeit en dat is logisch want zij is een prachtige stad. Onderzoekers zeggen al jaren dat dit de tweede woonstad van Nederland is. In die groei gaat Zuilen mee. Het wordt steeds moeilijker om hier een “een eigen huis, een plek onder de zon” te bemachtigen. Dat geldt voor zowel (sociale) huurwoningen als koophuizen. Op de koopmarkt stijgen de prijzen spectaculair. Fijn als je verkoopt, vreselijk als je wilt kopen.

Lange tijd was het mogelijk om in Zuilen een ‘wooncarrière’ te hebben, van klein behuisd naar groter als je kinderen kreeg. Daarna gingen mensen weer kleiner wonen en betrokken de kinderen een eerste huisje elders in de wijk. Hoewel de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking te voorspellen is en eigenlijk zelfs wetmatig verloopt, houdt de ontwikkeling van beschikbare huizen geen gelijke tred. Vinden toekomstige raadsleden doorgroeien binnen de wijk nog wel belangrijk of moet Zuilen gewoon maximaal bijdragen aan de groei van heel Utrecht?

Minder vierkante meters of hoogbouw

Als er meer woningen bijkomen in Zuilen: over welk type huizen hebben we het dan? Het huidige college van de stad zweert bij binnenstedelijke ontwikkeling, dat wil zeggen niet bouwen in het groen buiten de stad maar binnen de grenzen van de stad. Sommige bewoners van onze wijk vrezen die hoogbouw. Is dat terecht? Kenners zeggen dat we moeten wennen aan kleinere huizen en dat te veel mensen op te veel vierkante meters wonen. Kleine huizen kunnen passen bij starters, singles en senioren. Is dat ook de toekomst van onze wijk? Of moet Zuilen de hoogte in?

Hoe gaat het ondertussen met het samenleven van oude en nieuwe Zuilenaren? De wijk verandert in rap tempo, zoals we eerder beschreven in het Zo is Zuilen magazine. Verschillen en soms ook spanningen tussen groepen mensen nemen toe. Willen plaatselijke politici hier iets aan doen en zo ja wat dan? Meer wijkwerkers, meer voorzieningen of juist strenger handhaven als ergens iets misgaat?

Energietransitie

Wat mensen eveneens bezighoudt is de energietransitie. We moeten niet alleen duurzamer gaan leven en wonen, we moeten ook van het gas af. Daarvoor heeft de gemeente een groot plan waarin sommige buurten in Zuilen al rond 2030 aan de beurt zijn en andere pas vele jaren later. Wordt deze energietransitie en overgang van gas naar elektriciteit voor iedereen betaalbaar? Nu heerst er al onrust als een woningbouwvereniging een buurt duurzamer wil maken maar dan wel strikt volgens eigen regels met weinig inspraak. Moet dat zo of kan het anders? Andere zorgen die bewoners hebben zijn geluidsoverlast door windmolens, die mogelijk toch in Lage Weide dus dichtbij Zuilen komen te staan, en stankoverlast en uitstoot van fijnstof door de plaatsing van een biomassacentrale in Lage Weide. Hoe denken politici hierover?

Julianapark en andere voorzieningen

De groei van onze mooie, historische wijk leidt tot verbeteringen. We zien natuurlijk ook liever groei dan krimp en achteruitgang. Welke voorzieningen moeten meegroeien met de stad? Welke voorzieningen maken onze wijk beter en waarin willen raadleden straks investeren? Hoe blijft de kwaliteit van de openbare ruimte op peil? Alle bewoners hechten aan het Julianapark, het groene hart van de wijk waarin iedereen vrij kan ontspannen. Toch is onderhoud en behoud niet altijd vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor speelplekken, waarvoor actieve zorg nodig is. Sinds Corona, weten we, is de buitenruimte belangrijker dan ooit.


Groot Zo is Zuilen Verkiezingsdebat
Zondag 13 maart 15.00 uur (inloop 14.30 uur)
Vorstelijk Complex, Prinses Beatrixlaan 1 Utrecht
Stream
https://www.facebook.com/zoiszuilen.nl/
Toegang gratis en volgens het dan geldende Corona-beleid