Straatvraag: stijgende zorgpremie

Verslaggeefster Nadia Laiti ging de straat op om de Zuilenaar te vragen naar de betekenis van de stijgende premies van de zorgverzekering. Belangrijkste conclusie: voor de meesten blijft de impact beperkt; overstappen naar een andere zorgverzekeraar doet men niet of maar heel zelden. Zekerheid en veiligheid voor alles.