‘We proberen de gemeenschap in Malawi sterker te maken’

Van de 19 miljoen inwoners die Malawi telt, leeft ruim 40% onder de armoedegrens. Dat ligt Zuilenaar Liesbeth Redeke (75) na aan het hart. ‘Het raakt me erg dat ze het daar zo slecht hebben. Het is er dweilen met de kraan open.’ Eind jaren 70 werkte Liesbeth als arts in Malawi en nu zet ze zich vanuit stichting Quality Centre Malawi in voor de ontwikkeling van het land. Hoe doet de stichting dat precies?

Quality Centre: de naam zegt het al. De stichting helpt mensen om hun kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien in de samenleving. ‘In eerste instantie is de stichting opgericht voor vluchtelingenvrouwen’, vertelt Liesbeth. ‘De subsidie stopte. Inmiddels was sinds 2011 Malawi in beeld gekomen en richtte Quality Centre zich helemaal op dat land. Vanuit Utrecht werken we samen met de Malawische stichting Window of Hope Foundation (WoHF). Zij stellen projecten voor en voeren ze uit.’

Arts in Malawi

Al tientallen jaren heeft Liesbeth een warme band met Malawi. ‘In 1975 ging ik er met mijn man naartoe, allebei gingen we er als arts werken. Mijn man als tropenarts, hij deed operaties. Het was bijzonder om op die manier iets bij te dragen aan het land. Ik zag veel patiënten en leerde de taal een beetje spreken.’ In 1978 kwam het artsenstel weer terug naar Utrecht.

In 2012 neemt Liesbeth na 30 jaar afscheid van Huisartsenpraktijk Tuinwijk. In een lokaal krantje vertelt ze dat ze na haar pensioen meer betrokken wil zijn bij Malawi. ‘Dat stukje las Leida Schuringa toevallig ook. Zij is al langer betrokken bij stichting Quality Centre, en Leida en ik kenden elkaar nog uit onze studententijd. Ze had contact met Mary Sibande, de oprichter van WoHF. Ze dacht: Liesbeth kan ons vast helpen. Ze nam contact met me op en zo kwam ik bij de stichting.’

Minder afhankelijk van hulp

De werkgroep van Quality Centre is een klein clubje. Samen met drie andere vrijwilligers doet Liesbeth er alles aan om de projecten van WoHF te ondersteunen. Die projecten zijn vooral gericht op het opvangen van weeskinderen. Niet met weeshuizen, maar door gezinnen in hun eigen dorp. ‘Community Empowerment is daarbij een belangrijk principe. Community Empowerment betekent dat we ons niet richten op individuen, maar dat we proberen de gemeenschap als geheel sterker te maken. Zo worden ze minder afhankelijk van hulp.’

De twee stichtingen kregen in het Malawische district Mangochi al het een en ander voor elkaar. Inmiddels zijn er vijf kinderdagverblijven, Quality Centre hielp bij de bouw ervan. ‘We hebben ook ambulancefietsen gesponsord en een Economic Empowerment cursus, waarbij vrouwen uit kleine dorpen leerden lezen en rekenen. In omliggende dorpen zeiden vrouwen: dat willen wij ook. Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect, dat is precies wat we willen.’

Een ramp

Vanwege het klimaat vliegt Liesbeth niet vaak naar Malawi. In 2017 was er voor het laatst. ‘Ik verbleef toen een maand bij Mary in huis. In die maand leerde ik meer van het land dan in de drie jaar dat ik er werkte. Elke dag valt de stroom wel een keer uit. Je hebt dan geen water, want de waterpompinstallaties werken op elektriciteit. Vorig jaar zijn door grote stormen veel huizen ingestort. Het is er een ramp, het raakt me erg dat ze het daar zo slecht hebben.’

Liesbeth vindt het daarom hoopvol om te zien dat mensen zich inzetten. ‘Op beperkte schaal bereiken we veel. Op dit moment zijn we bezig met een project rondom huisvesting voor weeskinderen. De gezinnen die de kinderen opvangen helpen we aan matrassen, bedden en lichtjes in huis zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het project is begroot op € 12.000,-, en stichting Wilde Ganzen legt 50 cent bij voor elke euro die wij inbrengen. Dat is mooi, alle beetjes helpen.’


Stichting Quality Centre Malawi
www.qcnetwerk.nl
info@leidraad.com
Facebook: Quality Centre Malawi