Schatten van Museum van Zuilen: de 25000ste inwoner

Directeur Wim van Scharenburg toont andermaal een van de ’schatten’ in zijn museum. Aanleiding is de straatreünie in de Hermannus Elconiusstraat, waar op een dag de 25 duizendste inwoner van Zuilen welkom werd geheten. Een grammofoonplaatje met een woordje van de toenmalige burgemeester herinnert er nog aan.