maandag 17 april 2023

Dementie Trefpunt

19.15 tot 21.00 | toegang Gratis
Locatie: Zorgtrecht, prinses irenelaan 14

Op maandag 17 april is het volgende dementie Trefpunt.

“Waar de woorden stoppen begint de muziek”.
Hoe kan muziek(therapie) tijdens het proces een steun zijn?

Muziek blijft bewaard in het lange termijn geheugen. Door de voorkeursmuziek van iemand te leren kennen en deze in te zetten, kunnen herinneringen en emoties ontwaakt worden. Dit zou (non) verbale interactie kunnen bevorderen, iemand uit zijn isolement trekken, en in een sociale cohesie brengen. Studies tonen aan dat muziek effect heeft op gedrag die niet altijd begrepen wordt door de omgeving.

Michelle Eekelder werkt als muziektherapeut bij Warande. Tijdens deze interactieve avond deelt zij informatie over o.a. de invloed van muziek op het brein en hoe muziek door o.a. naasten in een thuissituatie ingezet kan worden.

Het Trefpunt is een ontmoetingsplek voor mensen die op welke manier dan ook met dementie te maken hebben. Het kan zijn als mantelzorger, kind of partner, maar ook als een buurvrouw die zich zorgen maakt of een professionele kracht die het één en ander wil weten.