Wijkprojecten krijgen geld van Zuilense ondernemers

Het geld is weer verdeeld! Het Zo is Zuilen Magazine en deze website, de Buurtmobiel, mozaïek bankjes op het schoolplein van De Kleine Vliegenier en het Zo is Zuilen tasje kunnen weer gemaakt worden. Ook krijgt Zuilen prachtige Kerstverlichting rondom Rokade, het Bernhardplein en ‘ons’ deel van de Amsterdamsestraatweg. Allemaal initiatieven die op 19 april geld hebben ontvangen van de ondernemers uit Zuilen.

Twee keer per jaar komen de ondernemers van het Ondernemersfonds Zuilen bij elkaar. Ze versterken dan hun onderlinge netwerk en beoordelen gezamenlijk de plannen die bedoeld zijn om het ondernemersklimaat van Zuilen te verbeteren. Alle ondernemers, klein en groot, commercieel en maatschappelijk die onroerende zaakbelasting (OZB) betalen, dragen bij aan het Ondernemersfonds. Daarom bepalen zij ook welke plannen wel of geen geld krijgen. Maar iedereen die een goed idee heeft kan een plan indienen.

Dit keer kregen alle initiatiefnemers het geld dat ze hadden aangevraagd toegewezen. Ook werden er leuke verbindingen gelegd tussen de verschillende projecten. In het Zo is Zuilen magazine komt een artikel over de mozaïekbankjes die basisschool De Vliegenier met de leerlingen gaat maken. Wellicht komt er zelfs een kinderredactie bij Zo is Zuilen?! De Buurtmobiel op zijn beurt, vertelt de ondernemers die zij met regelmaat spreken over de mooie Zo is Zuilen tasjes die opnieuw gedrukt gaan worden. Winkeliersvereniging Rokade gaat helpen bij het verspreiden van deze tasjes. En zo werden alle plannen door samen te werken nog weer wat beter gemaakt.

Tijdens de vergadering is ook besloten dat alle projecten die worden gerealiseerd met geld van de Zuilense ondernemers een speciaal beeldmerk krijgen. Op die manier vergroten we de bekendheid van het Ondernemersfonds. Heb jij ook een goed idee? In het najaar is er een nieuwe ronde. Plannen kunnen voor half september ingediend worden bij zuilen@vriendinnenvan.n